KÜLTÜR: İnsanların bir mekanda ya da zamanda paylaştıkları günlük varoluşun karakteristik özellikleri.