GK#00026 – BEKİR COŞKUN’UN ARDINDAN

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
YAZAR: EMİR GAMSIZ
KONU: Gazeteci yazar Bekir Coşkun ile bir anı.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

GK#00006 – DÜŞÜNCE VE YÜRÜME ÜZERİNE

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
YAZAR: ELİF ERDOĞAN
KONU: Düşünce ve yürümenin ilişkisi üzerine yürüyerek yazılmış bir yazı.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

GK#00005 – VE KADIN HOLLYWOOD’U YARATTI

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
YAZAR: EGE MALTEPE
KONU: Hollywood’un ilk filmlerini kadınlar çekti. Clara ve Julia Kuperberg kardeşlerin 2016’da Cannes’da gösterilen belgeseli sinema tarihi kitaplarında çoğunlukla atlanan bu bilgi üzerine.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

GK#00004 – ŞARKI MÜZİK MİDİR?

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
YAZAR: EMİR GAMSIZ
KONU: Şarkı söz ve ses sanatının birleşmesinden doğan sadece müzik veya sadece söz sanatı olmayan ayrı bir sanat formudur. Bu bilgi doğrultusunda “Ne tür müzik seversiniz?” sorusuna şarkı türü ile verilen cevapların odak noktası müzik olur mu?
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

GK#00003 – BİR TIK ÇAĞINDA SANAT VE BİLGİYİ PAYLAŞMAK

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
YAZAR: EGE MALTEPE
KONU: Dijital iletişimin hayatı yönlendirdiği bu dönemde bilgi ve sanatsal deneyimi nasıl paylaştığımız önemli midir?
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

GK#00002 – MELODİ VE KONTRPUAN

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
YAZAR: EMİR GAMSIZ
KONU: Kontrpuan tekniği melodilerin birbirlerine uyumunu sağlayan bir müzikal yazıdır, toplumun bireylerinin birbirleriyle iletişiminin gelişmesinde büyük rol oynar.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

GK#00001 – TRANSFORMISM

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
YAZAR: EMİR GAMSIZ
KONU: Transformism, hayatı bir zamanlar bütünü olarak gören ve bu zamanlar içerisinde gerçekleşen büyük bir dönüşüm olarak tanımlayan yeni bir felsefi düşüncedir.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»